معایب صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان

معایب صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان
  بازار مسکن نیز مانند هر بازار دیگری از عرضه و تقاضا تشکیل شده است. نقطه تعادل عرضه و تقاضا، قیمت معامله را مشخص می‌کند. یکی از ویژگی‌های خاص بازار مسکن، افزایش تقاضا پس از مشاهده نخستین نشانه‌های افزایش قیمت مسکن است. ازاین‌رو، سرمایه‌گذاران بر اساس انتظارات افزایشی در قیمت مسکن، خط تقاضا را در بازار مسکن به سطوح بالاتر انتقال می‌دهند و قیمت تعادلی را در سطوح بالاتر رقم …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

​​​​​​​​​​​​​​

دسته بندی ها​​​​​​​

​​بایگانی ها