چرا باید سرمایه گذاری کنیم؟

 

چرا باید سرمایه گذاری کنیم؟

 

همانگونه که همه برای رسیدن به اهداف خود تلاش می کنند و برای زندگی به بهترین شکل مقدور برنامه ریزی می کنند مهم است بدانیم سرمایه گذاری در واقع نوعی استفاده از ظرفیت های خارج از فعالیت اصلی مان می باشد که می تواند در به ثمر نشستن تلاش های ما کمک کند. حتی بهتر است بگوییم هیچ کسب درآمدی بدون سرمایه گذاری موفق نخواهد بود و سرمایه گذاری مهم ترین بخش تلاش های اقتصادی ما در رسیدن به آرزوهایمان است.

در جوامعی مانند ایران که نرخ تورم از سرعت فزاینده ایی برخوردار است و عموما رشد درآمدها کمتر از رشد تورم می باشد سرمایه گذاری یکی از اصلی ترین راه های مقابله به کاهش ارزش دارایی هایمان در برابر تورم می باشد.

تقریبا بیشتر ما آرزوهایی برای آینده داریم، خطراتی ما و زندگیمان را تهدید می کند، اینجاست که باید به سرمایه گذاری جدی نگاه کنیم. تقریبا هیچ فرد موفقی را نخواهید یافت که بدون سرمایه گذاری موفق شده باشد. البته منظور از سرمایه گذاری بر اساس تعاریف از قبل ارایه شده است و سفته بازان در این تعریف جای ندارد.

پس اگر می خواهید تلاش های شما به ثمر بنشیند و به آرزوهای زیبای خود برسید و همچنین در برابر تهدیدات ناگهانی زندگی آماده باشید به سرمایه گذاری بیشتر بیندیشید.

 

 

مزایای سرمایه گذاری

 

حفظ ارزش پول در برابر تورم، راه رسیدن به آرزوها و اهداف مان در آینده، آمادگی در برابر طوفان های ناخوانده زندگی همه و همه در کنار دلایل بسیار دیگر از مزایای سرمایه گذاری هستند.

در واقع با سرمایه گذاری درست بدون اینکه بخواهیم زحمتی اضافه برای خود درست کنیم و یا تمرکزمان از فعالیت های تخصصی و اصلی خودمان را از دست بدهیم می توانیم کسب درآمد کنیم.