سرمایه‌گذاری چیست ؟

 

اگر به دنبال معنای سرمایه گذاری در اینترنت جستجویی بکنیم تعاریف مختلفی می یابیم .از جمله نمونه های زیر:

 

  • چیزی که با پول خریداری می‌شود و انتظار می‌رود که درآمد یا سودی در آینده نزدیک یا دور ایجاد کند. در عمل نیز به فعالیتی که در ازای صرف هزینه درآمد یا سود ایجاد کند، سرمایه گذاری می‌گویند.
  • سرمایه گذاری در واقع یعنی سپرده گذاری وجه نقد و یا دارایی هایی که وجود دارند به منظور دست یابی به سود بیشتر که ممکن است در کوتاه مدت و یا بلند مدت کسب گردد.
  • سرمایه گذاری یعنی خرید یک دارایی یا هر چیز دیگری به این امید که در آینده قیمت آن افزایش خواهد یافت و یا درآمدی را ایجاد خواهد کرد. در علم اقتصاد، سرمایه‌ گذاری یعنی خرید کالایی که در حال حاضر مصرف نمی‌شود اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد و آن کالا برای او سودآور خواهد بود. در علم مالی، سرمایه‌گذاری به این معنی است که فرد یک دارایی مالی نظیر سهام را می‌خرد و پیش‌بینی می‌کند که آن دارایی مالی در آینده سودآور خواهد بود و قیمتش افزایش خواهد یافت، لذا با فروش به قیمت بالاتر سود خوبی به دست خواهد آورد.
  • سرمایه گذاری یک دارایی یا کالایی است که با هدف ایجاد درآمد یا افزایش ارزش کسب می شود. ارزش گذاری به افزایش ارزش دارایی در طول زمان اشاره دارد.

شاید بتوان نتیجه گرفت سرمایه گذاری چشم پوشی از منافع فعلی به انتظار کسب منافع بیشتر درآینده است. بنابراین سرمایه گذاری می تواند در ابعاد مختلفی از جمله مالی، فردی،جسمی، روحی و .... باشد. به عنوان مثال فردی که از لذت آسایش در حال می گذرد و رنج آموختن را به جان می خرد نوعی سرمایه گذاری روی خودش انجام داده است.

برخلاف بیشتر تعاریف موجود که سرمایه گذاری را صرفا به عنوان فعالیت های اقتصادی تعریف می کنند در اینجا می خواهیم متذکر شویم بی توجهی به سایر ابعاد سرمایه گذاری خطای فاحشی است.

بی توجهی به ابعاد روحی و آرامش دورنی و جسمانی قطعا می تواند حسرتی جبران نشدنی به همراه بیاورد. لحظه ایی تصور کنید سالهایی از عمر با ارزشتان گذشته است و هرچند شاید ثروتی مالی اندوخته باشید اما اگر احساس خوب و روحی در آرامش نداشته باشید احتملا لذتی از ثروت تان هم نخواهد برد.

سرمایه گذاری در واقع برنامه ریزی هدفمند جهت کسب سود بیشتر از پس انداز ها یا همان بخش های از درآمد هستند که می شود کنار گذاشت.