وام ۷۰۰ میلیون تومانی مسکن برای شهروندان تهرانی

 

 

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: پیشنهاداتی برای پرداخت وام ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن در تهران شده است.

به گزارش صما، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: پرداخت وام ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی هنوز در حد یک پیشنهاد است که امیدواریم دولت با آن موافقت کند.

 

وی همچنین خبرهایی در خصوص تخصیص  وام ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن داد و گفت که این طرح را نیز پیشنهاد کرده‌ایم، البته مبلغ سود آن هنوز مشخص نیست که در صورت قطعی شدن این طرح، جزئیات دریافت آن نیز اعلام می‌شود.