ویلای نشتارود

 

 

پروژه‌ی ویلای نشتارود به سفارش و مدیریت شرکت سپهر آرمان فردا ( گروه سانکست ) و جناب دکتر موسویان، در نزدیکی شهرستان تنکابن به انجام رسید.