پروژه فرمانیه

 

پروژه ساختمان فرمانیه واقع ، یک ساختمان مسکونی 10 واحدی است  در 8 طبقه ( 5 طبقه مسکونی ) و مجموعا در مساحت 2500 متر مربع، که در سال 13 به مدیریت مهندس رضا جهانمرد  مدیرعامل گروه سانکست، سرمایه گذاری، طراحی و اجرا شده است.